تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Quantitative Analysis of Modelling Wax and the Study of Its Production

نویسندگان [English]

  • G. N. KhaliIi
  • J. Morshedian