تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش


عنوان مقاله [English]

Preparation of Cellular Rigid PVC by Extrusion: Investigation on Processing Variables

نویسندگان [English]

  • A. Esmail Zadeh
  • A. Ahmadi
  • M. N.