تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Alginate Impression Materials in Dental Applications

نویسندگان [English]

  • F. Farahmand
  • J. Morshedian
  • M. Rafiee Fanood