بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده


عنوان مقاله [English]

The Effect of Titanium Acrylate on Thermal and Chemical Properties of modified Epoxy Resins

نویسندگان [English]

  • N. Goudarzian
  • S. M. S. Mohaghegh
  • M. Ghiass
  • M. Ghazy Nejad