جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور


عنوان مقاله [English]

The Present Status of Iran's Natural Gas Industry and its Importance in Country's Future Development Programmings

نویسنده [English]

  • H. Mirzadeh