پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی


عنوان مقاله [English]

Coating Some Synthetic Fibers by Polyaniline to Improve Conductivity

نویسندگان [English]

  • A. Shams Nateri
  • M. Haghighat
  • A.A. Entezami