اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI


عنوان مقاله [English]

Effect of Styrene and Maleic Anhydride Content on Compressive Strength of TDI Modified Closed Cell Rigid Crosslinked PVC Foam

نویسندگان [English]

  • M. Barikani
  • G. Mirmohammad