اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ


عنوان مقاله [English]

Effect of Silica Filler Concentration on Resistance of NBR Vulcanizates in Hot Oil

نویسندگان [English]

  • G. R.
  • H. Afrazi