سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Polynaphthylethylene as Pour Point Depressant for Lubricating Oils from Polyethylene Wax Obtained from Polyethylene Unit of Arak Petrochemical Industry

نویسنده [English]

  • M. Kianpoor