تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی


عنوان مقاله [English]

Preparation of Silane Grafting and Crosslinking of Polyethylene: Studies of the Factors Affecting the Grafting and Crosslinking Processes

نویسندگان [English]

  • M. Mehrabzadeh
  • J. Morshedian
  • J. Barzin