بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید


عنوان مقاله [English]

Role of the Effective Factors on Laboratory Synthesis of Poly(p-phenylene terephthalamide) Fibers

نویسندگان [English]

  • M. Mirza
  • M. Barikani