سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and Investigation on the Kinetics of Melamine Formaldehyde Alkylation Reaction by Methanol

نویسندگان [English]

  • M.Tabatabai Zavareh
  • M.Torabi Angaji