زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی


عنوان مقاله [English]

Biopolishing of Cotton Fabrics in Enzymatic Desizing Process

نویسندگان [English]

  • A. Khoddami
  • H. Ashouri Kajidi