استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب


عنوان مقاله [English]

Extraction, Fractionation and Molecular Weight Determination of Alginic Acid From Phaeophytas of Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • M. Rafi'ee Fanood
  • E. Alavi