مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Different Alkylaluminiums on Slurry Polymerization of 4-Methyl-1-Pentene Using d-TiCl3, 0.33 AlCl3 Heterogeneous Ziegler-Natta Catalyst

نویسنده [English]

  • G.H. Zohuri