سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی


عنوان مقاله [English]

Synthesis of PVC Organosol Lacquers for Internal Metal Can Coatings

نویسندگان [English]

  • M. Frounchi
  • S. Dadbin
  • J. Razavi
  • Kh. Jalali