کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی


عنوان مقاله [English]

Application of Chitosan as an Adsorbent for Colour Removal of Textile Industrial Wastewaters

نویسندگان [English]

  • A Taebi
  • M.
  • H.