تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار


عنوان مقاله [English]

The Synthesis of Polytetramethylene Ether Glycol with Specific Molecular Weight and Narrow Distribution by Cationic Ring Opening Polymerization of THF and Protonated Acids Application of Chitosan as an Adsorbent for Colour

نویسندگان [English]

  • M. Mirzataheri
  • M.