شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Film Blowing Extrusion Process: An Investigation on Heat Transfer and Deformation

نویسندگان [English]

  • H.A. Khonakdar
  • J. Morshedian
  • M. Mehrabzadeh
  • A.O. Nodehi