آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی


عنوان مقاله [English]

Alkaline Hydrolysis of Polyester Fabrics in Alcoholic Sodium Hyroxide Solution

نویسندگان [English]

  • S. Borhani
  • M. Morshed