تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی


عنوان مقاله [English]

Determination of Injection Port and Vent Locations of Hollow Tubes by RTM-Experimental and Computer Simulation

نویسندگان [English]

  • A. Fasihi Dastjerdy
  • M.H. Beheshty