هیدرولیز آنزیمی پارچه های پلی استر بخش دوم: بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی استر هیدرولیز شده با لیپاز


عنوان مقاله [English]

The Study of Dyeing of Hydrolyzed Polyester Fibers: Investigation of Dyeing Behaviour of Hydrolyzed Polyester Fibers by Lipase

نویسندگان [English]

  • H. Khalili
  • A. Khodami
  • M. Morshed