بررسی پدیده شکست مذاب و اثر آن در محدود کردن سرعت تولید فرایند روزنرانی LLDPE


عنوان مقاله [English]

A Study on Melt Fracture and Its Effect on Limiting the Output in A Study on Melt Fracture and Its Effect on Limiting the Output in Extrusion Process of LLDPE

نویسنده [English]

  • A. Nalbandi