جایگزینی پلی بوتادی ان پر سیس به جای انواع کم سیس در ساخت پلی استیرنهای مقاوم در برابر ضربه


عنوان مقاله [English]

The Substitution of High-Cis Polybutadiene Instead of Low-Cis Types in Production of High Impact Polystyrene

نویسندگان [English]

  • M. Nekoomanesh Haghighi
  • A. Payami