مدلسازی ارتفاع سیال ویسکوالاستیک حول میله گردان به وسیله معادله قانونمند لیانوف


عنوان مقاله [English]

Leonov Constitutive Equation for Modeling of Rod Climbing in Viscoelastic Fluid

نویسندگان [English]

  • M.H. Naveed
  • M. Mortezaie
  • M. Latifi