آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل


عنوان مقاله [English]

The Compounding of Phenolic Nitrile Blends: II-Effect of Nitrile Elastomer Type

نویسندگان [English]

  • M.H. Beheshty
  • S.K. Afzali
  • G. Naderi