کاربرد پلیمر DRISPAC در کنترل هرزروی آب در گل حفاری


عنوان مقاله [English]

Application of DRISPAC Polymer in the Water Loss Control of Drilling Mud

نویسندگان [English]

  • M. Salarieh
  • E. Babaki