بررسی بازدارندگی تخریب زیستی نوعی پیوند دهنده پلی یورتان با بکارگیری برخی عوامل شیمیایی


عنوان مقاله [English]

Study on Inhibition of Biological Deterioration of a Type of Polyurethane Binder by Using Some Chemical Agents

نویسندگان [English]

  • R. Kasra Kermanshahi
  • Z. Sahbai
  • M. Mirmohammad