آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز


عنوان مقاله [English]

Enzymatic Hydrolysis of Cotton-polyester Fabric by Using Lipase and Cellulase Enzymes Enzymatic Hydrolysis of Cotton-polyester Fabric by Using Lipase and Cellulase Enzymes

نویسندگان [English]

  • A. Khoddami
  • F. Ali Hosseini
  • M. Morshed