ساخت سیستمهای نگهدارنده متخلخل غشاها به روش پلیمر شدن درجا


عنوان مقاله [English]

Manufacture of Porous Support Systems of Membranes Using In-situ Polymerization

نویسندگان [English]

  • A.A. Babalou
  • M. Kokabi