طراحی تجربی واکنش پلیمر شدن وینیل استات و آبکافت پلی وینیل استات


عنوان مقاله [English]

Experimental Design for Polymerization Reaction of Vinyl Acetate and the Hydrolysis of Polyvinyl Acetate

نویسندگان [English]

  • M.A. Semsarzadeh
  • H. Gangi