بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Acetic Acid and Polyethylene Glycol on Morphology and Performance of Polyvinyl Alcohol Membrane

نویسندگان [English]

  • S.S. Madaeni
  • M. A.
  • S. Pour
  • H. Nömani