جایگزینی لاستیک بازیافتی در آمیزه و تهیه فرمولبندی بهینه کاربردی


عنوان مقاله [English]

The Use of Reclaimed Rubber in Rubber Compounds for Optimized Applications

نویسندگان [English]

  • G. R.
  • M. Nourani