تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Liquid Epoxy Resin DGEBA

نویسندگان [English]

  • F. Shiran
  • A. Rahimi
  • F. Afshar