مطالعه رفتار تغلیظ و خواص مکانیکی آمیزه های قالبگیری ورقه ای تهیه شده به روش تغلیظ قلیایی، ایزوسیاناتی و دوتایی


عنوان مقاله [English]

Study of the Thickening Behavior and the Mechanical Properties of Sheet Molding Compound Prepared by Alkaline, Isocyanate and Dual Thickening Methods

نویسندگان [English]

  • M. Esfandeh
  • A.M. Rezadoust
  • M.R. Ebrahimi