بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای


عنوان مقاله [English]

Investigation of Polymer Optical Fibers Properties and Determination of their Optimum Transmission Waveguid Rang and Comparision with Glass Optical Fibers

نویسنده [English]

  • H.Vilhelm Zisler