تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود


عنوان مقاله [English]

Analysis of Stress-Strain Behavior of O-Rings Under Service Condition by Using Finite Element Analysis