اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Microwave Radiation on Dyeing of Polyester Fibers: Studying the Effect of Pre-treatment of Fibers in Organic Solvent

نویسنده [English]

  • A.Khodaparast Haghi