تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن


عنوان مقاله [English]

Effect of Processing Conditions on the Orientation and Properties of Polyethylene Blown Film

نویسنده [English]

  • M.Jalili Moghadam