بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان


عنوان مقاله [English]

Improvement of Physical and Mechanical Properties of Butadiene Rubber with Silica/ Silane Reinforcement System

نویسنده [English]

  • K.Sobhan Manesh