تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن


عنوان مقاله [English]

Preparation of Chitosan with Different Degree of Deacetylation and Comparison of Its Different Characterization Methods