مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Aging in Brake Fluid on Physico-Mechanical Properties and Thermal Resistance of EPDM Rubber Compounds Containing Various Contents of DCP

نویسنده [English]

  • T.Darestani Farahani