اثر بلورینگی بر مهاجرت مواد سبک از پلی‌اتیلن سنگین به ماده غذایی چرب


عنوان مقاله [English]

Crystallinity Effect on Migration of Low MolecularWeight Substances from HDPE into Fatty Food

نویسنده [English]

  • M.H.Navid Famili