اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به کاربرد خاص فرایند الکتروریسی در مهندسی بافت و ضرورت پیش رفت در زمینه الکتروریسی پلیمرهای زیس تسازگار، در این پژوهش اثر کشش سطحی سامانه های مختلف حلال روی شکل شناسی نانوالیاف الکتروریسی شده PLGA  و ژلاتین ارایه شده است. در این مطالعه سعی شده است، بهترین سامانه حلال برای بهینه سازی نانوالیاف دو پلیمر گفته شده معرفی شود. روش کلی کار، بدین ترتیب بود که ابتدا محلول های با غلظت های مساوی در سامانه های مختلف حلال تهیه و در شرایط ثابت فرایند و محیط، الکتروریسی شدند. در نهایت با نشان دادن تغییر در شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده در سامانه های مختلف حلال، به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی و ذکر بیان آن بهترین سامانه حلال برای الکتروریسی این دو پلیمر معرفی شد تا به مطالعات بعدی زمینه مهندسی بافت روی نانوالیاف این دو پلیمر کمک شایانی کند و پژوهش های بعدی در این زمینه راحت تر انجام شود. با توجه به نتایج می توان گفت، الکتروریسی PLGA به وسیله سامانه هایی، که کشش سطحی کمتری دارند، منجر به تولید الیافی یکنواخت تری شود که این نتایج در مورد پلیمر طبیعی ژلاتین نیز قابل مشاهده بود. مثلا برای PLGA مشاهده شد، با تغییر سامانه حلال ازDMF با کشش سطحی بسیار زیاد به HFIP با کشش سطحی کم، ساختار محصولات الکتروریسی از ذرات کروی به سمت الیاف صاف تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Solution Surface Tension on Morphology of PLGA and Gelatin Electrospun Fibers

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi saeed
  • Mojgan Zandi
  • Hamid Mirzadeh
چکیده [English]

Based on specifc applications of electrospinning technology in tissue engineering there is a need for more crucial advances to be made in electrospinning of biocompatible polymer systems. In this study we investigated the effect of surface tension of different solvent systems on the morphology of electrospun nanofbers of gelatin and PLGA. At first the best solvent system was established to optimize nanofber formation of the polymers. The overall approach of this research was to prepare several solutions of identical concentrations with different solvent systems for electospinning into nanofbes. Finally, the changes in electrospun fber

کلیدواژه‌ها [English]

  • electrospinning
  • PLGA
  • gelatin
  • surface tension
  • nanofiber