بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی


عنوان مقاله [English]

Cure and Decomposition Kinetics Determination of Polymers by Thermal Analysis

نویسنده [English]

  • Y. Jahani