کاربرد طراحی مرکب مرکزی در پژوهشهای صنایع سلولوزی: خمیرسازی باگاس با دی متیل فرمامید


عنوان مقاله [English]

Use of Central Composite Design in Cellulosic Industrial Research: Dimethyl Formamide Pulping of Bagasse

نویسندگان [English]

 • P. Rezaee cherani
 • J. Mohammadi Roshandeh
 • Sh. Navaee ardeh
 • P. Poorjozi
 • H. Resalati
 • S. Kazemi Najafi

کلیدواژه‌ها [English]

 • central composite design
 • factorial design
 • multiple regression
 • dimethyl formamide
 • bagasse