مدلسازی فرایند تراوایی گازهای چندجزیی از غشاهای پلیمری شیشه ای به کمک فرمولبندی استفان - ماکسول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Modelling of Multicomponent Gases Permeation Process through Glassy Polymer Membranes by the Maxwell-Stefan Formulation

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavian
  • A.S. ghoreishi

کلیدواژه‌ها [English]

  • membrane
  • gas separation
  • glassy polymers
  • Maxwell-Stefan formulation
  • thermodynamic and kinetic interaction