ارزیابی و توسعه مدل ریز مکانیکی ماتریس واسطه با استفاده از آزمونهای مشخصه سازی خواص مکانیکی مواد کامپوزیتی


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Development of Bridging Micromechanics Model Using Mechanical Properties of Composite Materials Characterization Tests

نویسندگان [English]

  • M. Zabih poor
  • S. Adib Nazari
  • A. Abedian

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber/matrix interface
  • composite materials
  • mechanical properties
  • bridging micromechanics model
  • characterization tests