اثر محیط فیزیکی بر سلولهای کندروسیت کاشته شده روی داربست زیست تخریب پذیر پلی یورتان قابل استفاده در مهندسی بافت غضروفی


عنوان مقاله [English]

Effect of Physical Environment on Chondrocytes Seeded onto a Biodegradable Polyurethane Scaffold for Articular Cartilage Tissue Engineering

نویسندگان [English]

  • S. Karbasi
  • H. Mirzadeh
  • F. Orang

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical environment
  • biodegradable
  • polyurethane
  • articular cartilage
  • tissue engineering