اثر پلی آلومینیم کرید و پلی آکریل آمید در ترکیب جدید منعقد کننده - لخته ساز برای جداسازی مواد جامد از پسابهای حاوی رنگ


عنوان مقاله [English]

Effect of Polyaluminium Chloride and Polyacrylamide on Separation of Solid Contents from Paint Contained Waste Water by a Novel Coagulantflocculator Composition

نویسندگان [English]

  • M. Semnani rahbar
  • E. Alipoor
  • R. Eskandari Sedighi

کلیدواژه‌ها [English]

  • flocculator
  • coagulant
  • waste water
  • polyacrylamide
  • polyaluminium chloride